Limerick

  • Men: Navy Shirts, Navy Shorts, Navy / Pink Socks; Women: Pink Shirts, Navy Skirts, Pink Socks
  • Men: Green, Navy, Navy / Pink; Women: Green, Navy, Navy / Pink
Club Secretary:

Isabel Slevin

Isabel Slevin

087-6115762

isabel.slevin@hotmail.com

Men’s Fixtures Secretary:

Gerard Hodkinson

Gerard Hodkinson

085-2502141

gerardhodkinson54@gmail.com

Women’s Fixtures Secretary (Div.3):

Vicki Wills

Vicki Wills

086-4151709

vicki.wills@gmail.com

Women’s Fixtures Secretary (Div.6):

Enda Feeney

Enda Feeney

087-2377046

feeneyenda@gmail.com

Children's Officer:

Jeanette McCrossan

Jeanette McCrossan

087-8372063

cco@limerickhockeyclub.ie

Designated Person:

Jeanette McCrossan

Jeanette McCrossan

087-8372063

cco@limerickhockeyclub.ie

Women’s Fixtures Secretary (U.18):

Rob Holmes

Rob Holmes

086-8142386

rob.o.holmes@gmail.com

Women's Fixtures Secretary (U.16B)

Sylvia Downey

Sylvia Downey

086-8220283

sylviadowney74@gmail.com

Women's Fixtures Secretary (U.16A)

Austin Harney

Austin Harney

087-9915794

austinpharney@gmail.com